Logo

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze OZPN 2021

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Siedlcach informuje, że uchwałą Zarządu OZPN zwołano na dzień 24 maja 2021 r. (poniedziałek) Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo–Wyborcze delegatów OZPN.

Podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie  Sprawozdawczo-Wyborcze OZPN w Siedlcach.

Kluby - członków OZPN zobowiązano do przesłania wykazu wybranych delegatów (na załączonym druku przesłanym z uchwałami do Klubów) do biura OZPN w Siedlcach (pocztą, e-mailem) w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021 r.

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry