Logo

Kursy trenerskie w OZPN Siedlce

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Siedlcach ogłasza zapisy na następujące kursy:

Kurs trenerów UEFA B – marzec 2017 r. / czerwiec 2017 r.

Terminy sesji – w trakcie ustalania                           Koszt – 2000 zł

 

Kurs wyrównawczy trenerów UEFA B – marzec 2017 r. / czerwiec 2017 r. 

Terminy sesji – w trakcie ustalania                           Koszt – 1650 zł

 

Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA B i licencję trenerska UEFA B uprawniającą do prowadzenie zespołów młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzonych przez Wojewódzki ZPN oraz seniorów do Ligi Okręgowej włącznie.

 

Kurs trenerów UEFA C – lipiec 2017 r. / sierpień 2017 r.

Terminy sesji – w trakcie ustalania                           Koszt – 1250 zł

 

Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA C i licencję trenerska UEFA C uprawniającą do prowadzenie zespołów dziecięcych do 12 roku życia (rozgrywki 7 i 9 osobowe) oraz seniorów do Klasy A włącznie. 

 

 Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B, kurs wyrównawczy UEFA B

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1  ma ukończone 19 lat,

1.2  posiada ważną licencję UEFA C,

1.3  legitymuje się minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej z licencją UEFA C lub licencją PZPN C, 

1.4  przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

1.5  złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

1.6  złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

1.7  złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

1.8 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej

 

2. Kandydatem na kurs wyrównawczy trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

2.1  posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku.

2.2 posiada ważną licencję PZPN

2.3 spełnia kryteria zawarte w ust. 1.4, 1.5 1.6, 1.7 niniejszego paragrafu.

 2.4  pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

 2.5 Kursy Wyrównawcze UEFA B będą organizowane do 31.12.2019.

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA C

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1  ma ukończone 18 lat,

1.2  posiada minimum wykształcenie średnie, 

1.3  legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,

1.4  przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

1.5  złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

1.6  złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

1.7  złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Zgłoszenia (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) przyjmuje i udziela informacji -

biuro Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Siedlcach, ul. 3-go Maja 28 (III piętro - p. 328)     

 tel./fax 025 63-396-63 / e-mail: ozpn.siedlce@wp.pl

Wniosek o przyjęcie na kurs i potwierdzenie udziału w kursie są do pobrania ze strony mazowiecki@zpn.pl w zakładce: dokumenty do pobrania. O przyjęciu na kursy decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry