Logo

Informacja dla trenerów dot. licencji

W nawiązaniu do Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz § 11 pkt. 1 Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN przypomina się o obowiązku posiadania przez trenerów licencji do prowadzenia zespołów w rozgrywkach piłki nożnej. Prosimy trenerów, którzy:

• zamierzają podjąć pracę na stanowisku trenera

• posiadają licencje trenerską, której ważność się skończyła

o aplikację wniosku o jej przyznanie lub przedłużenie wraz z wymaganymi dokumentami elektronicznie poprzez portal pzpn24.pl.

Trenerzy muszą być zalogowani na portalu pzpn24.pl - link do filmu instruktażowego: https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ. Następnie po zalogowaniu się na swoje konto wybieramy zakładkę: wydarzenia/kursy, licencje i komisje. W okienku – filtry - wybieramy Mazowiecki ZPN oraz Licencję trenerskie.

Po otrzymaniu informacji o przyznaniu licencji trenerzy wnoszą opłatę na konto Mazowieckiego ZPN w terminie 7 dni zgodną z Uchwałą Zarządu PZPN:

• Licencja „PZPN A” – 300 zł.

• Licencja „PZPN B” / „UEFA B” – 150 zł.

• Licencja „UEFA C” (wcześniej PZPN C) – 150 zł.

TYP LICENCJI

WYMAGANE UPRAWNIENIA TRENERSKIE

UPRAWNIA DO PROWADZENIA

PZPN A

trenerzy posiadający dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,

zespołów IV Ligi, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet, Ligi Wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej

UEFA B

trenerzy posiadający dyplom UEFA B lub trenerzy będący słuchaczami  kursu kształcenia trenerów UEFA B. Licencja z tego tytułu może być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA B,

zespołów Klasy Okręgowej, II ligi kobiet, II ligi Futsalu, Ligi Wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej

PZPN B

osoby posiadające Legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,

zespołów, II ligi kobiet, II ligi Futsalu, Ligi Okręgowej juniorów starszych i młodszych oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej

UEFA C

trenerzy posiadający co najmniej dyplom trenera PZPN C lub  UEFA C,

zespołów dziecięcych do lat 12 oraz zespołów seniorów klas A, B, C

Trenerzy starający się o przedłużenie licencji winni załączyć do wniosku skany certyfikatów z udziału w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN i ZPN - y w okresie posiadania licencji (minimum 5 h rocznie).

Wnioski aplikowane po 20 lutego 2017r będą potraktowane jako złożone w terminie nadzwyczajnym, co wiąże się z opłatami wynikającymi z § 15 Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wnioski niekompletne lub bez wymaganych załączników – nie będą rozpatrywane, a trenerzy będą musieli logować się na kolejną komisję licencyjną. Prowadzenie zespołu przez trenera nie posiadającego odpowiedniej licencji będzie karane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Mazowieckiego ZPN.

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry