Logo

Zarząd

Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Siedlcach działa w składzie:

 

Prezes:

- Krzysztof KARAŚ

Wiceprezesi:

- Andrzej RYSZAWA

- Wojciech ZGORZAŁEK

Sekretarz:

- Krzysztof KOMOSA

Członkowie zarządu:

- Michał CHROMIŃSKI

- Sławomir GOŁĘBIEWSKI

- Stanisław KOWALCZYK

- Andrzej KUĆ

- Jan TYWANEK

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry