Logo

Zapisz się na kurs sędziowski 2020!!!

Interesuje cię piłka nożna? Chciałbyś przeżyć mecz z innej perspektywy? Zostań sędzią!

Zamarzyła ci się kariera sędziego piłki nożnej? Okazja do tego jest idealna, ponieważ Komisja Sędziowska Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Delegatura w Siedlcach rozpoczyna nabór kandydatek i kandydatów na kurs sędziów piłki nożnej. Dokładnie poznasz przepisy piłkarskie i dowiesz się jak wygląda praca arbitrów "od kuchni".

Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów do Komisji Sędziowskiej w Siedlcach:

Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:

- wiek: minimum 16 lat,

- posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,

- posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,

- odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,

- cena kursu uzależniona od liczby uczestników

Formularz ANKIETY oraz druk „Oświadczenia o niekaralności” jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ozpn.siedlce.pl, bądź też można je odebrać w biurze Delegatury MZPN w Siedlcach.

Zgłoszenia na kurs e-mailem: ozpn.siedlce@wp.pl, bądź osobiście w biurze Delegatury MZPN w Siedlcach (3 Maja 28, 08-110 Siedlce).

Informacja o pierwszym spotkaniu organizacyjnym odbędzie się drogą mailową.

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry