Logo

Wyrównawcze kursy trenerskie 50+

Wydział Szkolenia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej organizuje następujące kursy dla trenerów, którzy ukończyli 50 lat (rocznik 1968 i starsi).

  • Wyrównawczy B+A – dla posiadających dyplom trenera II, I lub klasy mistrzowskiej w cenie 3500,00 zł brutto, miejsce – Warszawa.
  • Wyrównawczy B - dla posiadających dyplom instruktora w cenie 1300,00 zł brutto, miejsce – Warszawa.

Liczba miejsc na poszczególnych kursach wynosi po 32 i jest rozdzielona na poszczególne OZPN–y po 6 miejsc oraz 8 dla Warszawy.

Zgłoszenia kandydatów należy kierować do swoich macierzystych okręgów celem uzyskania ich rekomendacji do dnia 31 lipca 2018.

Kurs został dofinansowany z budżetu Mazowieckiego ZPN.

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry