Logo

Wnioski o nadanie licencji klubowej

Działając zgodnie z postanowieniami „Podręcznika Licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne”, Komisja ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN przekazuje poniżej wnioski o nadanie licencji klubowych.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniem o braku zobowiązań finansowych na dzień 30.04.2017 r. wobec MZPN i / lub właściwego OZPN potwierdzone przez księgowość właściwego Związku należy złożyć:

- kluby IV ligi oraz zrzeszone bezpośrednio w Mazowieckim ZPN - w biurze MZPN lub przesłać drogą mailową na adres: anna.wroblewska@mzpn.pl lub mazowiecki@zpn.pl

- kluby zrzeszone w OZPN-ach - w biurach właściwych Okręgowych Związków Piłki Nożnej.

 

Termin składania wniosków:

- IV liga i klasa Okręgowa – do dnia 15.05.2017 roku - POBIERZ WNIOSEK

- Klasa "A" i Klasa "B" - do 31.05.2017 r. - POBIERZ WNIOSEK

- pozostałe klasy rozgrywkowe 11-osobowe - do 31.05.2017 r. - POBIERZ WNIOSEK

 

Do wniosku nalezy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty licencyjnej w wysokości:

- IV liga - 300 PLN na konto Mazowieckiego ZPN

- LO - 200 PLN - na konto właściwego terytorialnie Związku Piłki Nożnej

- Klasa "A" i "B" - 100 PLN - na konto właściwego terytorialnie Związku Piłki Nożnej

- kluby młodzieżowe - zwolnione są z opłat

 

Jednocześnie Komisja przypomina, iż niedotrzymanie terminu złożenia wniosku będzie skutkować nałożeniem na klub kar finansowych zgodnie z zapisami Uchwały nr 1/2015 Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN.

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry