Logo

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze OZPN Siedlce

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Siedlcach uprzejmie informuje, że na posiedzeniu OZPN w Siedlcach w dniu 26 marca br. podjęto uchwały o organizacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego OZPN w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) w Siedlcach.

Uchwały Zarządu w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz ustalenia zasad wyboru delegatów zostały przesłane do Klubów pocztą.

Prosimy o zapoznanie się z uchwałami i przesłanie imiennych list delegatów (na załączonych drukach) w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2018 r. na adres biura OZPN w Siedlcach ul. 3-go Maja 28 (pocztą, e-mailem).

Na adres delegatów prześlemy zaproszenia na Walne Zgromadzenie wraz z projektami: nowego statutu OZPN, regulaminu i porządku obrad.

Prezes OZPN w Siedlcach

/-/ Krzysztof Karaś

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry