Logo

Stare uprawnienia klubowe w systemie Extranet tylko do 20 lutego!

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej przypomina o konieczności utworzenia nowych administratorów klubowych w systemie Extranet.

Aktualnie nadane uprawnienia utracą ważność z dniem 20 lutego 2021 roku.

Klub może nadać uprawnienia administratora klubowego maksymalnie dwóm osobom. Administrator Klubu ma dostęp do wszystkich modułów systemu, jakie dostępne są w systemie dla Klubów. Pozostali użytkownicy systemu (np. trener, kierownik drużyny) muszą wystąpić o nadanie funkcji pracownika Klubu i to administrator klubu będzie nadawał pracownikom uprawnienia.

Poniżej przekazujemy:

Instrukcja Extranet ADMINISTRATOR -> pobierz
Instrukcja Extranet PRACOWNIK -> pobierz

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry