Logo

Procedura przeprowadzania transferów w systemie Extranet

Przedstawiamy instrukcję, jak należy przeprowadzać transfery w systemie Extranet.

1. Zalogowanie się w klubowym systemie Extranet.

2. Wchodzimy w zakładkę: Transfery

3. Następnie:

a. Lista transferów wnioskowanych – w przypadku zawodników transferowanych do klubu

kolejne kroki to:
- wybór zawodnika
- określenie rodzaju zmiany przynależności
- zatwierdzenie wybory - „zapisz”
- dodanie dokumentów niezbędnych do zmiany przynależności
- przesłanie wniosku – „wyślij”

Zawodnik będzie miał statut „wnioskowany do klubu”

Po otrzymaniu od klubu odstępującego akceptacji wniosku – wiadomość: sms lub e-mail na wskazany w systemie adres - zawodnik będzie miał statut „zatwierdzony” - należy ponownie zalogować się do systemu i wysłać wniosek – „wyślij”.

Po akceptacji transferu przez organ prowadzący rozgrywki zawodnik otrzyma statut „zatwierdzony w klubie”.

Następnie należy stworzyć wniosek o uprawnienie zawodnika do danej klasy rozgrywkowej.

b. Lista transferów do akceptacji – w przypadku zawodników transferowanych z klubu

Zawodnik będzie miał statut „wnioskowany z klubu”
- zaznaczamy właściwego zawodnika
- wchodzimy w opcje „ pokaż szczegóły”
- otwieramy i sprawdzamy załączniki

W sytuacji akceptacji zmiany przynależności zawodnika dodajemy właściwy dokument np. oświadczenie o wolnym zawodniku lub umowa transferowa. Zawodnik otrzymuje statut „zatwierdzony”.

Możliwe są opcje:
- wniosek odrzucony
- wniosek do poprawy – w przypadku potrzeby dodania lub poprawienia dokumentów

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry