Logo

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN z dnia 23.04.2019 r.

Na podstawie art. 3.5.1 pkt. 1 „Podręcznika Licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i następne” Komisja przekazuje poniżej dokumenty licencyjne dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych.

Wypełnione i zeskanowane dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w formie pliku pdf na podany adres mailowy. W wyjątkowych przypadkach można złożyć dokumentację w formie papierowej (o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu). 

Terminy składania dokumentacji licencyjnej:

a) IV liga – do dnia 15.05.2019 r. na adres mailowy Mazowieckiego ZPN: mazowiecki@zpn.pl oraz do wiadomości właściwego terytorialnie Okręgowego ZPN.

b) Liga Okręgowa – do dnia 15.05.2019 r. na adres ozpn.siedlce@wp.pl.

c) klasa A, B i kluby młodzieżowe (zespoły 11-osobowe) – do dnia 31.05.2019 r. na na adres ozpn.siedlce@wp.pl.

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej w kwocie:

a). IV liga – 300 zł płatne na rachunek bankowy Mazowieckiego ZPN (PKO BP 09 1020 1156 0000 7102 0058 4136)

b) Liga Okręgowa – 200 zł płatne na rachunek bankowy właściwego terytorialnie Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

c) klasa A i B – 100 zł płatne na rachunek bankowy właściwego terytorialnie Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

d) kluby młodzieżowe zwolnione są z opłaty licencyjnej

Wnioski niekompletne, złożone po terminie lub nieopłacone nie będą rozpatrywane!

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry