Logo

Informacje i przypomnienia - sezon 2018/2019

Przedstawiamy najważniejsze informacje i przypomnienia dotyczące zbliżającego się sezonu 2018/2019. Prosimy również kluby o zgłoszenie się do biura OZPN w celu odebrania papierowego egzemplarza Regulaminu Rozgrywek na nowy sezon.

1. Przypominamy, że we wszystkich klasach rozgrywkowych (MZPN i OZPN) odstąpiono od pobierania opłat za uprawnienia do gry.

2. Informujemy, że na stronie internetowej Mazowieckiego ZPN pod adresem www.mzpn.pl i OZPN www.ozpn.siedlce.pl dostępne są:

a. Terminarze rozgrywek na rundę jesienną sezonu 2018/2019;

b. Regulamin Rozgrywek Mazowieckiego ZPN na sezon 2018/2019;

c. Regulamin Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Mazowieckiego ZPN;

d. Adresy klubów biorących udział w rozgrywkach.

3. Informujemy, że zgodnie Regulaminem Rozgrywek Mazowieckiego ZPN kluby – gospodarze zawodów zobowiązani są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia każdego meczu i wprowadzić do systemu Extranet w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem. W tym przypadku przyjmuje się, że opublikowanie terminarza w systemie Extranet jest obowiązujące. Szczegółowa instrukcja wpisywania terminów meczów do systemu Extranet znajduje się na naszej stronie internetowej.

4. Przypominamy, że od sezonu 2018/2019 Związek nie pobiera opłat z tytułu zmian barw klubowych zawodników C1 i C2 oraz opłat za udział w rozgrywkach od A1 do F2.

5. Przypominamy, że zmiana terminu meczu w czasie krótszym niż 14 dni od zawodów, możliwa jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody przeciwnika oraz dokonaniu opłaty zgodnie Regulaminem Rozgrywek. Prośby o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej nie będą rozpatrywane.

6. Jednocześnie przypominamy i informujemy, że zgodnie z & 18 p. 6 Regulaminu Rozgrywek MZPN istnieje możliwość wniesienia zaliczki na poczet żółtych kartek w wysokości określonej w załączniku nr 5 (LO - 700 zł, Kl. A - 400 zł, Kl. B - 200 zł). Rozliczenie zaliczki następuje po zakończeniu sezonu. Klub który nie wpłaci zaliczki zobowiązany jest do każdorazowego opłacania kar za żółte kartki, zgodnie z & 18 p. 7 Regulaminu.

7. Przypominamy o obowiązku niezwłocznego dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki potwierdzenia dokonania wpłaty za żółte kartki.

8. Przypominamy, że uprawnienia zawodników do gry i wszelkie zmiany barw klubowych zawodników (transfery definitywne i czasowe, wolni zawodnicy oraz zawodnicy, którzy nie brali udziału w rozgrywkach przez ostatnich dwanaście miesięcy) dokonujemy tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu Extranet. W celu poprawnego przeprowadzenia zmiany barwy klubowej zawodnika w systemie Extranet należy zamieścić następujące dokumenty:

a) umowę transferową;

b) w przypadku zawodnika amatora, który nie podpisał deklaracji gry amatora na dany sezon – oświadczenie macierzystego klubu o niepodpisaniu w/w deklaracji

c) oświadczenie – jeżeli zawodnik nie grał przez ostatnie 12 miesięcy

d) wyrejestrowanie z macierzystego Związku lub Okręgu (zawodnicy grający poza Mazowieckim ZPN)

e)  podanie zawodnika o przyjęcie do klubu lub deklarację gry amatora (opieczętowana przez klub, podpisana przez zawodnika, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisana również przez rodzica lub prawnego opiekuna).

f) dowód wpłaty z tytułu zmiany przynależności klubowej (zgodnie z paragrafem 25 Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN).

Informujemy, że brak jakiegokolwiek dokumentu spowoduje odmowę uprawnienia zawodnika do gry, a Związek o zaistniałej sytuacji nie jest zobowiązany do poinformowania klubu. Dokonanie przez Klub zmiany barwy klubowej zawodnika bez dołączonego potwierdzenia opłaty regulaminowej wynikającej z § 25 Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN będzie niemożliwe. Zawodnik, który nie otrzymał uprawnienia do gry, nie może reprezentować klubu w zawodach mistrzowskich i pucharowych, pod rygorem zweryfikowania zawodów walkowerem.

9. Informujemy, że kluby zobowiązane są wprowadzać do systemu Extranet protokół meczowy (składy drużyn) przed każdymi zawodami.

10. Informujemy, że okno transferowe otwarte jest w przypadku zawodników powyżej16 roku życia do 31.08.2018 roku, a w przypadku zawodników do 16 roku życia do 30.09.2018 r.. 

Prezes

OZPN w Siedlcach

/-/Krzysztof Karaś

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry