Logo

Deklaracje Gry Amatora we wnioskach o uprawnienie

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej wprowadza od sezonu 2019/2020 obowiązek posiadania deklaracji gry amatora przez zawodników we wszystkich klasach rozgrywkowych, które muszą być dołączone do systemu Extranet we wniosku o uprawienie zawodników do gry (wnioski bez załączonych deklaracji będą odrzucane).

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry